Skip to main content
home-page

Nieuws

Nieuws

Opmaak nieuw mobiliteitsplan van start!

17-12-2021

Mobiliteit. Het blijft een heet hangijzer. Logisch, want elke dag worden we ermee geconfronteerd: als voetganger, fietser, gebruiker van het openbaar vervoer of autobestuurder. Een ondoordacht mobiliteitsplan leidt al te vaak tot onveilige verkeerssituaties, fileproblemen, lange wachttijden aan bushaltes … Het huidige mobiliteitsplan van onze gemeente dateert van 2015 en smeekt om een update. Het land staat niet stil. Althans niet figuurlijk. Vanuit federale, Vlaamse en provinciebesturen legt men geregeld nieuwe plannen op tafel om de mobiliteit te verbeteren. Bij een lokale overheid zoals de onze zorgt dat voor constante uitdagingen en ontwikkelingen. Denk maar aan de heraanleg van de Sint-Annalaan en het Ringtrambusproject, die een onderdeel vormen van het programma 'Werken aan de Ring' (rond Brussel). Het is slechts een van de vele initiatieven met een impact op het mobiliteitsbeleid van onze gemeente. Hoog tijd dus voor een nieuwe versie! Mobiliteit ≠ verkeersveiligheid Een mobiliteitsplan is geen verkeersveiligheidsplan. Het gaat dus niet om het uittekenen van de verkeersproblemen in de eigen straat, maar om het grotere kader. Stel je de vraag hoe we ons door Grimbergen willen bewegen. Bedenk waar we deze stromen/bewegingen wensen. Waar bouw je bijvoorbeeld een lokaal fietsnetwerk uit? Hoe ontwikkel je schoolomgevingen? Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn dan wel geen synoniemen van elkaar, veilig verkeer is wel het rechtstreekse resultaat van een weloverwogen mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan van Grimbergen moet een realistisch en samenhangend mobiliteitsbeleid omschrijven dat door alle betrokkenen gedragen wordt en dat tegemoet komt aan de actuele en toekomstige mobiliteitsnoden in de gemeente. Tot zover de theorie. Koppen bij elkaar Om het beleid af te stemmen op de draagkracht van de gemeente willen we van bij de start iedereen betrekken. Gunstige resultaten haal je pas als iedereen zijn schouders zet onder hetzelfde doel. Op die manier krijgt het mobiliteitsplan vorm op basis van de input van zowel inwoners als andere belanghebbenden (De Lijn, Vlaamse overheid, ...). Zo pakken we samen de knelpunten aan. En het wordt een lange rit, want we willen jullie inspraak bij de voorbereiding, de uitwerking én de evaluatie van ons nieuwe mobiliteitsplan. Om dat te realiseren voorzien we verschillende vormen van participatie: 1. Burgerbevraging Tijdens de eerste fase, de voorbereiding, lanceren we een interactieve burgerbevraging. Daarin peilen we naar de visie van onze inwoners over thema's als leefbaarheid, circulatie en parkeren. Op een interactieve kaart kan je belangrijke routes en knelpunten markeren.  2. Themaworkshops Fase twee: de uitwerking. We gaan aan de slag met jullie input en werken gericht oplossingen uit. Ook in dit stadium doen we een beroep op onze inwoners om die uitgewerkte voorstellen tegen het licht te houden. Dat doen we aan de hand van workshops rond de thema's uit de burgerbevraging, zoals leefbaarheid, circulatie en parkeren. 3. Infomomenten Bij het finaliseren van het plan organiseren we infomomenten. Tijdens zo'n moment delen we uitgebreid de inhoud van het nieuwe mobiliteitsplan. We beantwoorden al jullie vragen en nemen valabele suggesties nog mee in de laatste bijsturingsronde. We kijken alvast uit naar een boeiende samenwerking!   Meer info: omgevingsbeleid@grimbergen.be, 02 260 12 11.