Succesvolle participatieavonden

In de maand juni organiseerden we voor iedere deelgemeente een participatietafel. Met in totaal 157 deelnemers kunnen we spreken van een groot succes. 

In de eerste fase van het mobiliteitsplan (de oriëntatiefase) vroegen we jullie input via het invullen van een mobiliteitsenquête. Deze werd massaal ingevuld. Knelpunten werden blootgelegd, maar ook perspectieven kwamen in beeld. 

Met de verzamelde info uit de oriëntatiefase (mobiliteitsenquête, bovenlokale plannen, lokale plannen, ...) legden we de ambities voor het mobiliteitsplan vast: 

  • Een bereikbaar Grimbergen, geconnecteerd in de Vlaamse Rand; 
  • Een leefbaar Grimbergen; 
  • Een veilig Grimbergen; 
  • Een evenwichtig parkeerbeleid. 

In de tweede fase, de synthesefase, werkten we verschillende scenario's uit rekening houdende met bovenstaande ambities. 

Tijdens de participatieavonden informeerden we inwoners in eerste instantie over het proces van de opmaak van het mobiliteitsplan, alsook over de eerste conclusies op basis van de input verkregen via de mobiliteitsenquête. Vervolgens gingen we in dialoog met de inwoners om input te verzamelen over de uitgewerkte scenario's: 'Wat zijn de sterke en zwakke punten van de scenario's? Waarvoor moeten we aandacht hebben?'. 

Op basis van deze input gaat het studiebureau verder aan de slag om te komen tot een uitgewerkt voorkeursscenario. Het doel is om eind 2022 te landen met een gedragen en goedgekeurd mobiliteitsplan.