home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Nieuwe mobiliteitsplan is goedgekeurd!

Grimbergen startte in de tweede helft van 2021 met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Op basis van een bewonersenquête werden 4 duidelijke ambities vastgelegd. Dit mobiliteitsplan moet zorgen voor een leefbaar, veilig en bereikbaar Grimbergen en daarnaast gestalte geven aan een duurzaam parkeerbeleid.  

Na tal van informatiemomenten, participatietafels en stuurgroepen met verschillende belanghebbenden werd het nieuwe mobiliteitsplan goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 mei 2023. Het plan biedt een nieuwe visie op (lokale) mobiliteit en zorgt voor heel wat concrete, belangrijke verbeteringen. Een mobiliteitsplan is echter nooit af en is dynamisch. Aanpassingen, evaluaties en bijsturingen zullen dus zeker aan de orde zijn waar nodig. 

Meer weten? Ontdek hier het nieuwe mobiliteitsplan!