Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Resultaten enquête

De eerste fase, de oriëntatiefase, van het mobiliteitsplan gaat ondertussen richting afronding. Tijdens deze fase hebben we een beter zicht gekregen op de knelpunten, maar ook op de kansen binnen de gemeente. De bewonersenquête die jullie massaal hebben ingevuld was hierbij essentieel waarvoor nogmaals dank. De uitgebreide resultaten van deze enquête kunnen jullie in het rapport of oriëntatienota terugvinden.

Met deze input worden de ambities voor het mobiliteitsplan vastgelegd. Tijdens de tweede fase, de synthesefase, zullen er verschillende scenario’s worden uitgewerkt om deze ambities te realiseren. Tijdens de participatieavonden in juni toetsen we graag de ideeën voor deze scenario’s af met jullie. Om de scenario’s zo concreet mogelijk te maken voor jullie ruimere omgeving, zullen deze participatieavonden op verschillende locaties plaatsvinden. Meer informatie over die participatieavonden zal binnenkort hier gedeeld worden. Tot dan!

Deel op facebook Deel op twitter