Skip to main content
home-page

Zonneveld

De wijk Zonneveld is voornamelijk een woonwijk. Straten als de Beukendreef en de Keienberglaan verzamelen het verkeer van deze wijk richting het hoger gelegen wegennet. Maar de straten worden ook gebruikt voor doorgaand gemotoriseerd verkeer die daar geen bestemming hebben. De Beukendreef en de Keienberglaan zijn ook nog eens belangrijke fietsverbindingen. We stellen hier verschillende maatregelen voor om het comfort en de veiligheid van de fietsroutes te verbeteren en de leefbaarheid van deze straten te verhogen: 

  • Beukendreef: we plaatsen een verkeersfilter ter hoogte van het kruispunt met De Vlasschaardstraat. Hierdoor is doorgaand fietsverkeer mogelijk, maar geen doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het verkeer ten noorden van deze knip zal ontsluiten via de Rijkenhoekstraat richting de N211. We voorzien ook een verkeersfilter in de Wezelstraat om alternatieve sluiproutes tegen te gaan.
  • RUP Beigemveld: we nemen het voorgestelde circulatieplan uit het RUP integraal op in het mobiliteitsplan. 

De bovenstaande maatregelen zullen een positief effect hebben op de leefbaarheid van het Wezenhageveld. Ook de veiligheid op belangrijke fietsroutes doorheen de wijk zal verhogen. De knip in de Beukendreef zal mogelijk de verkeersdruk in de Keienberglaan en Steenpoeldreef verhogen. We volgen de situatie op, evalueren en sturen bij indien nodig.