Skip to main content
home-page

Strombeek-Bever

De verkeersdruk in het centrum van Strombeek-Bever is hoog en de wandel- en fietsruimte is beperkt. Een deel van de verkeersdruk wordt veroorzaakt door doorgaand verkeer richting R0 die geen bestemming hebben in het centrum. 

Er zijn drie belangrijke sluiproutes gedetecteerd: 

 1. Route 1: via de Oude Mechelsestraat en de Landhuizenlaan
 2. Route 2: via de Grimbergsesteenweg en de Nieuwelaan
 3. Route 3: via de Grimbergsesteenweg en de Strombeeklinde

We willen het centrum verkeersveiliger en stelselmatig verkeersluwer maken. Daarvoor is een goed functionerende Sint-Annalaan en Romeinsesteenweg nodig. We pakken ook het sluipverkeer aan. 

We nemen basismaatregelen en aanvullende maatregelen om mogelijke alternatieve sluiproutes tegen te gaan. Die combinatie moet ervoor zorgen dat doorgaand verkeer maximaal geweerd wordt uit het centrum van Strombeek-Bever. Voor de noord-zuid verplaatsingen dient de Sint-Annalaan maximaal benut te worden. Voor de oost-west bewegingen moet men gebruik maken van de R0 of de combinatie van de Antwerpselaan - Sint-Annalaan.

Sluiproutes aanpakken: basismaatregelen

Sluiproute1: Oude Mechelsestraat - Landhuizenlaan: de sluiproute heeft een sterke link met afrit 7 van de R0 en afrit 2 van de A12. We plaatsen daarom een verkeersfilter ter hoogte van de Oude Mechelsestraat ter hoogte van het kruispunt in de Meisestraat. We voorzien ook een verkeersfilter langs de Antwerpselaan. 

Sluiproute 2: Grimbergsesteenweg - Nieuwelaan: de heraanleg van het Gemeenteplein zal het sluipverkeer tegengaan. Doorgaand verkeer in de zuidelijke richting (met asverschuiving) blijft mogelijk. In de noordelijke richting zal geen doorgaand gemotoriseerd verkeer meer mogelijk zijn via de Nieuwelaan en de Grimbergsesteenweg. 

Sluiproute 3: Schoolstraat - Sint-Amandsstraat: dit is een alternatieve sluiproute voor sluiproute 2. 

Sluiproutes aanpakken: aanvullende maatregelen

De basismaatregelen zullen al een grote impact hebben op het doorgaand verkeer door het centrum van Strombeek-Bever. Maar mogelijks zorgen ze voor een verschuiving van het doorgaand verkeer en daarom zijn aanvullende maatregelen nodig. 

 • We voorzien twee verkeersfilters langs de N276 Antwerpselaan: een in de Beverstraat en een in De Villegas de Clercampstraat. Op die plaatsen zal geen doorgang meer mogelijk zijn voor het gemotoriseerd verkeer dat vanuit de N276 Antwerpselaan richting of door centrum Strombeek-Bever rijdt of omgekeerd. Doorgaand fiets- en voetgangersverkeer blijft hier mogelijk. 
 • De huidige verkeersfilter in de Oude Mechelsestraat blijft behouden. 
 • Er komt een verkeersfilter in Treft ter hoogte van de Romeinsesteenweg om het doorgaand verkeer komende van Brussel of als alternatief voor de Ring te weren. 
 • We nemen circulatiemaatregelen om alternatieve sluiproutes tegen te gaan: 
  • Een stuk éénrichting van de Meisestraat wordt omgedraaid om tegen te gaan dat de straat gebruikt wordt als alternatief voor de Landhuizenlaan. 
  • De circulatie in de Jan Mulsstraat en De Villegas de Clercampstraat wordt omgedraaid om de schoolcirculatie te verbeteren. 
  • De Hendrik Drapstraat wordt éénrichting (richting noord). 

Fietszone

We breiden de zone 30 uit naar een groot deel van het centrum van Strombeek-Bever. We richten dit meteen in als een fietszone waarbinnen een snelheidsbeperking van 30 km/u geldt en waarin het gemotoriseerd verkeer de fiets niet mag inhalen. 

Snelheid

Een verdere uitbreiding van de zone 30 blijft op termijn mogelijk (2030). 

Werken aan de Ring

De heraanleg van het knooppunt R0 en A12 zal een grote impact hebben op het wegennet in de omgeving van Strombeek-Bever. De impact hiervan op de verbinding tussen Treft en Strombeek-Bever wordt opgevolgd. 

Een goede doorstroming van de Romeinsesteenweg is belangrijk voor de leefbaarheid in het centrum van Strombeek-Bever. 

Alle bovenstaande maatregelen worden opgevolgd, geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.