Skip to main content
home-page

Beigem

In Beigem was er veel aandacht voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes. De ontdubbeling van de Beigemsesteenweg, met als doel het weren van doorgaand verkeer, speelt hierin een belangrijke rol. 

  • Ten noorden van de Daalstraat wordt de Beigemsesteenweg een éénrichtingstraat. 
  • Ter hoogte van de Gemeentehuisstraat wordt de richting gewisseld om twee afzonderlijke lussen te creëren om de schoolcirculatie van de twee afdelingen van basisschool 't Mierken uit elkaar te houden. Ten noorden van de Gemeentehuisstraat is de Beigemsesteenweg enkelrichting in de noordelijke richting en ten zuiden van de Gemeentehuisstraat in de zuidelijke richting. 
  • We richten éénrichtingstraten in als fietsstraat: de Gemeentehuisstraat, de Molenstraat en de Gustaaf De Dondersstraat. 

In het zuidelijke deel van de Beigemsesteenweg (tussen Daalstraat en Meerstraat) behouden we beide rijrichtingen. In Zevensterre komt er wel een knip in het smalle gedeelte van de straat. Zo verbeteren we de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving van de kerk. 

Op korte termijn breiden we de zone 30 uit naar de Beigemsesteenweg (tussen Kruisstraat en Meerstraat). Ook alle straten tussen de Beigemsesteenweg en de Meerstraat (incl. Gemeentehuisstraat en Obbergenkouter) vallen binnen de zone 30. 

Deze maatregelen zullen een positief effect hebben op de veiligheid van de schoolomgevingen en de leefbaarheid van de Beigemsesteenweg. Mogelijks komt er wel een toename van het verkeer in de Hof van Obbergenstraat en Meerstraat. Daarom gaan we dit goed opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen.