De enquête werd 2215 keer ingevuld!
Check hier de resultaten van de enquête
157 inwoners namen deel aan de participatietafel
Succesvolle participatietafels!
Meer dan 100 ideeën ingediend!
Digitale infomarkt!
Mobiliteit in Grimbergen

Samen geven we de mobiliteit in onze gemeente vorm!

Mobiliteitsplan Grimbergen

Samen geven we mobiliteit in Grimbergen vorm.

Oriëntatiefase

Winter 2021-2022

Synthesefase

Voorjaar tot najaar 2022

Infomarkten

Begin 2023

Nieuw beleidsplan

Voorjaar 2023

Start uitrol

Zomer 2023