Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

De enquête werd 2215 keer ingevuld!

Check hier de resultaten van de enquête

157 inwoners namen deel aan de participatietafel

Succesvolle participatietafels!

Meer dan 100 ideeën ingediend!

Digitale infomarkt!

Nieuwe mobiliteitsplan is goedgekeurd!

26-05-2023

Grimbergen startte in de tweede helft van 2021 met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Op basis van een bewonersenquête werden 4 duidelijke ambities vastgelegd. Dit mobiliteitsplan moet zorgen voor een leefbaar, veilig en bereikbaar Grimbergen en daarnaast gestalte geven aan een duurzaam parkeerbeleid.   Na tal van informatiemomenten, participatietafels en stuurgroepen met verschillende belanghebbenden werd het nieuwe mobiliteitsplan goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 mei 2023. Het plan biedt een nieuwe visie op (lokale) mobiliteit en zorgt voor heel wat concrete, belangrijke verbeteringen. Een mobiliteitsplan is echter nooit af en is dynamisch. Aanpassingen, evaluaties en bijsturingen zullen dus zeker aan de orde zijn waar nodig.  Meer weten? Ontdek hier het nieuwe mobiliteitsplan!

Meer nieuws & activiteiten

Mobiliteit in Grimbergen

Samen geven we de mobiliteit in onze gemeente vorm!

Ontdek het nieuwe mobiliteitsplan

Mobiliteitsplan Grimbergen

Samen geven we mobiliteit in Grimbergen vorm.

Oriëntatiefase

Winter 2021-2022

Synthesefase

Voorjaar tot najaar 2022

Infomarkten

Begin 2023

Nieuw beleidsplan

Voorjaar 2023

Start uitrol

Zomer 2023