De enquête werd 2215 keer ingevuld!
Check hier de resultaten van de enquête
157 inwoners namen deel aan de participatietafels!
Succesvolle participatietafels!
Mobiliteit in Grimbergen

Samen geven we de mobiliteit in onze gemeente vorm

Mobiliteitsplan Grimbergen

Samen geven we mobiliteit in Grimbergen vorm.

Oriëntatiefase

Winter 2021-2022

Synthesefase

Voorjaar en zomer 2022

Nieuw beleidsplan

Najaar 2022