Skip to main content
home-page
Nieuws

Autodelen nu ook in Strombeek-Bever

03-08-2023

De gemeente Grimbergen zet verder in op autodelen en kondigt de komst van twee elektrische deelwagens van Cambio aan op het Sint-Amandsplein en bij sporthal Soens in Strombeek-Bever. "Het delen van een wagen heeft vele voordelen. Het is niet alleen goedkoper dan het bezitten van een eigen wagen wanneer je weinig kilometers rijdt, maar het is ook goed voor het milieu. Autodelen zorgt namelijk voor 30% minder auto's en 20% minder autokilometers, wat leidt tot minder CO2-uitstoot, fijnstof en stikstof. Bovendien kozen we voor deelwagens die volledig elektrisch zijn, wat ze milieuvriendelijker maakt dan benzine- of dieselauto's", aldus Chantal Lauwers, schepen van leefmilieu. "Sinds eind 2021 kunnen Grimbergenaren al gebruik maken van twee elektrische Cambio deelwagens op het pleintje aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat en op parking Ter Wilgen. En vanaf nu kunnen inwoners van Strombeek-Bever ook profiteren van twee nieuwe elektrische deelwagens. Deze zijn te vinden op het Sint-Amandsplein en bij sporthal Soens. Hierdoor hebben de inwoners van Strombeek-Bever gemakkelijker toegang tot deelwagens en kunnen de deelwagens ook door het personeel van de bibliotheek en het Sociaal Huis gebruikt worden", voegt Philip Roosen, schepen van mobiliteit, toe. Als Cambio-gebruiker kan je de elektrische wagens eenvoudig reserveren via de Cambio App. Reserveren is 24/7 mogelijk en de wagens kunnen zowel voor korte als langere periodes worden geleend (van een uur tot een dag, week of langer). Gebruikers betalen een beperkt maandelijks abonnement en in functie van hun gebruik (tijd en kilometers). Meer informatie over de verschillende Cambio-abonnementen is te vinden op de website van Cambio. Om de instap van de deelwagens te stimuleren betaal je tot en met 31 augustus 2023 als inwoner van Grimbergen geen instapkosten bij Cambio. Gebruik de code 'strombevdeelt2023' bij de inschrijving en krijg een gratis instap ter waarde van € 35. Daarnaast wordt er ook een informatiesessie georganiseerd op dinsdagavond 19 september om 20 uur in zaal Hemmerrechts in het cultureel centrum van Strombeek (Gemeenteplein 1), waar alle aspecten van het Cambio autodeelprogramma uitgelegd worden. Deelname is gratis en inschrijven kan via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/LY9CJKN . Voor meer informatie over Cambio autodelen in Grimbergen kun je terecht op de website https://www.grimbergen.be/autodelen .

Nieuws

Plaatsing zonnepanelen op dak van GBS 't Mierken

10-08-2022

Burgercoöperatie Noordlicht financiert 28 zonnepanelen op dak van GBS 't Mierken 28 zonnepanelen voorzien gemeentelijke basisschool 't Mierken in Beigem van groene energie. De plaatsing van de zonnepanelen kadert in het project ‘Tank je dak’ waarvoor onze gemeente een subsidie kreeg van het Vlaams Energieagentschap. Diezelfde subsidie maakte het ook mogelijk om een elektrische deelwagen aan het gemeentehuis te plaatsen. Noordlicht promoot en ondersteunt duurzame energie Burgercoöperatie Noordlicht financiert de zonnepanelen van ‘t Mierken. De coöperatie uit het noordelijk deel van de Vlaamse rand ondersteunt de promotie en uitrol van duurzame energie. Burgers kunnen vennoot worden van de coöperatie met een maximale financiële inbreng van € 1.000. Zo financieren zij zonnepaneleninstallaties, tot nu toe vooral op gemeentelijke gebouwen, en verkopen nadien de zonne-energie aan de gemeente aan een voordelig tarief. Zelf spreken ze over burger-energie eerder dan zonne-energie. Voorzitter Tom Bosserez: “We geloven in de kracht van duurzame energie gefinancierd door een gemeenschap van burgers. We zetten dan ook graag onze schouders onder dit project om de leerlingen letterlijk en figuurlijk het licht te laten zien. Sinds de oprichting in 2019 vormt dit ons zesde project waarbij we met de fondsen van de burger-investeerders zonnepanelen plaatsen. We zijn oprecht fier op deze realisatie.” Uitsparing CO2 = jaarverbruik 3,5 gezinnen De zonnepanelen van 't Mierken vangen ongeveer 25% van de elektriciteitsbehoefte op. De installatie werd samen met Noordlicht gedimensioneerd om het eigenverbruik te optimaliseren, want in de zomerperiode heeft de school het laagste verbruik. Zo zal de installatie ongeveer 3,25 ton CO2 op jaarbasis uitsparen of een equivalent van het verbruik van 3,5 gezinnen. De zonnepanelen worden begin september officieel in dienst genomen met een openingsmoment.

Nieuws

Bomencharter - Registreer jouw boom!

31-03-2022

Via het bomencharter engageren steden en gemeenten zich om bijkomende bomen aan te planten op het grondgebied van de gemeente. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd tegen de klimaatopwarming. Het Bomencharter heeft betrekking op de periode 2019-2024 en wordt op die manier maximaal geënt op de bestuursperiode van de lokale besturen. Het is een burgerinitiatief dat ontstaan is in Vlaams-Brabant en ondertussen opvolging krijgt in heel Vlaanderen en past binnen het Burgemeestersconvenant dat streeft naar 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030.  Net als 176 andere lokale besturen schaart ook gemeente Grimbergen zich achter het Vlaamse Bomencharter. In augustus 2020 engageerde de gemeente zich om het Bomencharter Vlaanderen te ondertekenen met als doel om deze legislatuur zoveel mogelijk bijkomende bomen te planten in een gezamenlijke strijd tegen de klimaatopwarming.  Na 2 lange corona-jaren volgde op 14 maart 2022 de plechtige ondertekening te Puurs (foto: Kaat Igo).  Stand van zaken in Grimbergen Voor Grimbergen staat de teller voorlopig op 1.410 bomen. Dit cijfer omvat o.a. geboortebomen, bomen aangeplant i.s.m. het Regionaal Landschap Brabantse Kouters, de Bosgroep Vlaams-Brabant, door Natuurpunt Grimbergen, scholen, .... Het streefdoel is om zoveel mogelijk bijkomende bomen te bekomen op het grondgebied van de gemeente, echter kunnen we deze uitdaging onmogelijk alleen realiseren en rekenen meer dan ooit op de hulp van natuurverenigingen, bedrijven, scholen en individuele burgers!   Ook jouw boom telt! Inwoners die sinds 1 januari 2019 bijkomende bomen (geen heraanplantingen) hebben aangeplant op hun gronden mogen dit melden op omgevingsbeleid@grimbergen.be, met vermelding van:  - soort boom - aantal bomen - datum aanplanting want elke boom telt!

Acties

Duurzame mobiliteit - autodelen in Grimbergen

28-10-2021

Wat is autodelen? Hebt u af en toe een (tweede) wagen nodig of staat uw wagen vaak stil? Vindt u een (tweede) wagen best duur? Kan u uw autogebruik op voorhand plannen? Wil u bijdragen aan duurzame mobiliteit? Dan is autodelen misschien iets voor u! Bij autodelen gebruikt u een auto wanneer u hem nodig hebt. Hebt u hem niet nodig, dan kan deze door iemand anders gebruikt worden. Autodelen biedt zo grote milieu-, sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto's, het aantal files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik van een wagen. Particulier autodelen Burgers kunnen hun eigen wagen ter beschikking stellen van anderen. Dit kan via organisaties zoals Cozywheels, Dégage of Getaround. Hoe meer mensen hun auto delen, hoe gemakkelijker voor de gebruikers om hun eigen auto weg te doen. U kan trouwens ook uw bakfiets, elektrische fiets of busje delen via deze organisaties. Deelwagens met vaste standplaats Op een vaste standplaats staan dag en nacht auto's klaar. Tegen een vergoeding en na reservatie kan u deze wagens gebruiken. U betaalt op basis van uw verbruik. In Grimbergen staan 2 elektrische deelwagens van Cambio ter beschikking (parking O.L.V.-straat en parking Ter Wilgen). Uitlenen - hoe werkt het? Registreer u online via www.cambio.be . Zodra u ingeschreven bent, ontvangt u een Cambio-kaart met pincode. Hiermee hebt u toegang tot alle Cambio-wagens in Vlaanderen. Wanneer u een wagen nodig hebt, maakt u een reservatie via de CambioApp, via de website of telefonisch. U kan een auto reserveren voor één uur, enkele uren of meerdere dagen. Dat kan lang op voorhand, maar ook enkele minuten voor het vertrek. U haalt de auto af op de standplaats en opent hem met uw persoonlijke kaart of de CambioApp. Op het einde van de rit brengt u de auto gewoon terug naar zijn standplaats: klaar voor de volgende gebruiker. Wat kost het? Eénmalige instap (€35) en financieringsbijdrage (€150 - €500). Deze financieringsbijdrage krijgt u bij uitstap volledig terugbetaald. Tegelijkertijd functioneert deze bijdrage ook als een soort van waarborg. De instapkost krijgt u tot eind december 2021 cadeau. Kies een maandelijks abonnement. Cambio heeft een formule op ieders maat. Betaal een prijs per rit: per tijd en kilometer. Meer info www.cambio.be    

Acties

Premies - aanleg van een groendak

23-06-2021

Wat? Groendaken hebben een aantal voordelen voor de omgeving en het leefmilieu: ze houden het water vast en zorgen voor een verdeling van de afvoer; ze hebben een warmte-isolerend en geluidsdempend effect; zuiveren de lucht; vormen een verblijfsplaats voor planten en dieren in de bebouwde omgeving. De gemeente Grimbergen geeft een subsidie voor de aanleg van extensieve groendaken. Definities Groendak: begroeid dak minstens bestaande uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag. Extensief groendak: groendak met lage begroeiing zoals mossen en kruiden (vegetatiedak). Premie Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De subsidie wordt slechts toegekend binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget en dit op basis van het tijdstip waarop een aanvraag wordt ingediend. Alleen extensieve groendaken komen in aanmerking voor de premie. Het bedrag van de premie is 25 euro/m² aangelegd extensief groendak, met een relatief maximum van 10% van de gemaakte kosten, btw inbegrepen en begrensd tot een absoluut maximum van 600 euro. Er moet minstens 6 m² extensief groendak worden aangelegd om recht te hebben op de premie. U kan de premie aanvragen via het volgende aanvraagformulier: aanvraagformulier subsidie groendak. Het subsidiereglement kan u hier terugvinden: subsidiereglement aanleg groendak.