Duurzaam bouwen - gratis duurzaam (ver)bouwadvies

Hebt u plannen voor een nieuwbouw of een grondige verbouwing? Vraag het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen voor extra advies om uw woning nog duurzamer te maken. 

Wat? 

Screening van de ontwerpplannen op vlak van: 

  • Indeling, oriëntatie, compactheid, ....
  • Isolatie
  • Ventilatie
  • Hernieuwbare energie
  • Waterbesparing, gebruik van regenwater
  • Groendaken, groengevels
  • Duurzaam materiaalgebruik
  • Circulair bouwen
  • Klimaatbestendig bouwen

U ontvangt een persoonlijk en kwalitatief advies door onafhankelijke experten, gebaseerd op de Vlaamse duurzaamheidsmeters. 

Of wil u uw huis verbouwen maar hebt u nog geen bouwplannen op papier? Ook dan kan u een afspraak maken met een expert van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen voor een huisbezoek. 

Praktisch?

Een advies kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier op de website van de provincie Vlaams-Brabant via www.vlaamsbrabant.be

Voor alle woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente Grimbergen geeft de gemeente een premie van €50 per duurzaam bouwadvies en dit voor een basisadvies van maximum 3 uur.  Het duurzaam bouwadvies wordt m.a.w. gratis aangeboden aan iedere inwoner die zijn woning wenst te renoveren.