Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Klimaatberichten

Acties

Duurzame mobiliteit - autodelen in Grimbergen

28-10-2021
Wat is autodelen?

Hebt u af en toe een (tweede) wagen nodig of staat uw wagen vaak stil? Vindt u een (tweede) wagen best duur? Kan u uw autogebruik op voorhand plannen? Wil u bijdragen aan duurzame mobiliteit? Dan is autodelen misschien iets voor u!

Bij autodelen gebruikt u een auto wanneer u hem nodig hebt. Hebt u hem niet nodig, dan kan deze door iemand anders gebruikt worden. Autodelen biedt zo grote milieu-, sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto's, het aantal files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kost voor het gebruik van een wagen.

Particulier autodelen

Burgers kunnen hun eigen wagen ter beschikking stellen van anderen. Dit kan via organisaties zoals Cozywheels, Dégage of Getaround. Hoe meer mensen hun auto delen, hoe gemakkelijker voor de gebruikers om hun eigen auto weg te doen.

U kan trouwens ook uw bakfiets, elektrische fiets of busje delen via deze organisaties.

Deelwagens met vaste standplaats

Op een vaste standplaats staan dag en nacht auto's klaar. Tegen een vergoeding en na reservatie kan u deze wagens gebruiken. U betaalt op basis van uw verbruik. In Grimbergen staan 2 elektrische deelwagens van Cambio ter beschikking (parking O.L.V.-straat en parking Ter Wilgen).

Uitlenen - hoe werkt het? Registreer u online via www.cambio.be . Zodra u ingeschreven bent, ontvangt u een Cambio-kaart met pincode. Hiermee hebt u toegang tot alle Cambio-wagens in Vlaanderen. Wanneer u een wagen nodig hebt, maakt u een reservatie via de CambioApp, via de website of telefonisch. U kan een auto reserveren voor één uur, enkele uren of meerdere dagen. Dat kan lang op voorhand, maar ook enkele minuten voor het vertrek. U haalt de auto af op de standplaats en opent hem met uw persoonlijke kaart of de CambioApp. Op het einde van de rit brengt u de auto gewoon terug naar zijn standplaats: klaar voor de volgende gebruiker. Wat kost het? Eénmalige instap (€35) en financieringsbijdrage (€150 - €500). Deze financieringsbijdrage krijgt u bij uitstap volledig terugbetaald. Tegelijkertijd functioneert deze bijdrage ook als een soort van waarborg. De instapkost krijgt u tot eind december 2021 cadeau. Kies een maandelijks abonnement. Cambio heeft een formule op ieders maat. Betaal een prijs per rit: per tijd en kilometer. Meer info

www.cambio.be

 

 

Acties

Premies - aanleg van een groendak

23-06-2021
Wat?

Groendaken hebben een aantal voordelen voor de omgeving en het leefmilieu:

ze houden het water vast en zorgen voor een verdeling van de afvoer; ze hebben een warmte-isolerend en geluidsdempend effect; zuiveren de lucht; vormen een verblijfsplaats voor planten en dieren in de bebouwde omgeving.

De gemeente Grimbergen geeft een subsidie voor de aanleg van extensieve groendaken.

Definities

Groendak: begroeid dak minstens bestaande uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag.

Extensief groendak: groendak met lage begroeiing zoals mossen en kruiden (vegetatiedak).

Premie

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De subsidie wordt slechts toegekend binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget en dit op basis van het tijdstip waarop een aanvraag wordt ingediend. Alleen extensieve groendaken komen in aanmerking voor de premie.

Het bedrag van de premie is 25 euro/m² aangelegd extensief groendak, met een relatief maximum van 10% van de gemaakte kosten, btw inbegrepen en begrensd tot een absoluut maximum van 600 euro.

Er moet minstens 6 m² extensief groendak worden aangelegd om recht te hebben op de premie.

U kan de premie aanvragen via het volgende aanvraagformulier: aanvraagformulier subsidie groendak.

Het subsidiereglement kan u hier terugvinden: subsidiereglement aanleg groendak.