Samen naar een beter klimaat

Waarom een klimaatplan?

De gemeente Grimbergen wil de leefbaarheid op haar grondgebied nu en in de toekomst vergroten met een kwalitatief en haalbaar klimaatbeleid.

De gemeente engageert zich dan ook om de CO2-uitstoot op het grondgebied fors te doen verminderen en om de negatieve effecten van de klimaatverandering zoveel mogelijk in te dijken.

Hiervoor stelt de gemeente Grimbergen een klimaatplan op.

Een participatief traject

Omdat we dit als gemeente uiteraard niet alleen kunnen en dit een project is om met z'n allen aan te werken, werd enkele maanden geleden een participatief traject opgestart.

Gedurende dit traject werden interne en externe stakeholders en experten gevraagd om input te geven rond mogelijke opportuniteiten. Zo werd een 'klimaatteam' in het leven geroepen waaraan de verschillende gemeentelijke diensten en beleidsmakers deelnamen. Daarnaast werden thematische werkgroepen georganiseerd rond de thema's 'gebouwen en hernieuwbare energie','mobiliteit' en 'adaptatie'. Hierop mochten wij externe partners en experts verwelkomen. Tot slot werd ook een klimaattafel georganiseerd waarop de hele gemeente werd uitgenodigd (bedrijven, organisaties, inwoners, middenveld, e.a.).

Opmaak van het klimaatplan

Het einddoel van het participatief traject is de opmaak van het klimaatplan dat momenteel volop lopende is. De input van het participatief traject dient als basis voor de opmaak van het klimaatplan.

Meewerken aan acties uit het klimaatplan

Zodra het klimaatplan klaar is, starten we met de uitvoering van de acties. De gemeente zal de acties uit het klimaatplan niet alleen kunnen uitvoeren. Naast de inspanningen van het gemeentebestuur zullen er ook inspanningen nodig zijn van inwoners, bedrijven, verenigingen, ....

Natuurlijk hoeft u niet te wachten om actie te ondernemen. Ook de gemeente Grimbergen en vele Grimbergenaren werken vandaag al aan een beter klimaat. Wil u ook actie ondernemen, maar weet u niet wat te doen? Neem dan zeker eens een kijkje bij 'Onderneem actie'!