Bomencharter - Registreer jouw boom!

Via het bomencharter engageren steden en gemeenten zich om bijkomende bomen aan te planten op het grondgebied van de gemeente. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd tegen de klimaatopwarming. Het Bomencharter heeft betrekking op de periode 2019-2024 en wordt op die manier maximaal geënt op de bestuursperiode van de lokale besturen. Het is een burgerinitiatief dat ontstaan is in Vlaams-Brabant en ondertussen opvolging krijgt in heel Vlaanderen en past binnen het Burgemeestersconvenant dat streeft naar 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030. 

Net als 176 andere lokale besturen schaart ook gemeente Grimbergen zich achter het Vlaamse Bomencharter. In augustus 2020 engageerde de gemeente zich om het Bomencharter Vlaanderen te ondertekenen met als doel om deze legislatuur zoveel mogelijk bijkomende bomen te planten in een gezamenlijke strijd tegen de klimaatopwarming. 

Na 2 lange corona-jaren volgde op 14 maart 2022 de plechtige ondertekening te Puurs (foto: Kaat Igo). 

Stand van zaken in Grimbergen

Voor Grimbergen staat de teller voorlopig op 1.410 bomen. Dit cijfer omvat o.a. geboortebomen, bomen aangeplant i.s.m. het Regionaal Landschap Brabantse Kouters, de Bosgroep Vlaams-Brabant, door Natuurpunt Grimbergen, scholen, ....

Het streefdoel is om zoveel mogelijk bijkomende bomen te bekomen op het grondgebied van de gemeente, echter kunnen we deze uitdaging onmogelijk alleen realiseren en rekenen meer dan ooit op de hulp van natuurverenigingen, bedrijven, scholen en individuele burgers!

 

Ook jouw boom telt!

Inwoners die sinds 1 januari 2019 bijkomende bomen (geen heraanplantingen) hebben aangeplant op hun gronden mogen dit melden op omgevingsbeleid@grimbergen.be, met vermelding van: 

- soort boom

- aantal bomen

- datum aanplanting

want elke boom telt!