Skip to main content
home-page

Ontharding

In het kader van de klimaatverandering willen we de functies van de bodem en de open ruimte behouden door onze bodem zo weinig mogelijk af te dichten. Ontharden pakt vele uitdagingen tegelijk aan en dat maakt het heel bijzonder. Ontharden zorgt voor:

  • Een betere bodemkwaliteit. Afgedichte bodems verliezen vrijwel al hun functies. Door ontharding kan de bodem zijn functies (biodiversiteit, humusopbouw, koolstofopslag …) herstellen.
  • Aangenamere leefomgeving. Ontharden gaat hand in hand met het creëren van meer open ruimte en vergroening. Zo bieden we kansen voor het verbeteren van de leefomgeving en het verhogen van de leefkwaliteit.
  • Koelere dorpskernen. Verharding absorbeert warmte en straalt die terug uit, waardoor de temperatuur sterk verhoogt in verharde omgevingen. Ontharding en meer groen verminderen het hitte-eilandeffect.
  • Grotere biodiversiteit. De extra ruimte voor groen biedt kansen aan een grotere biodiversiteit.
  • Voedselproductie. Ontharden helpt de bodem te herstellen met oog op voedselproductie.
  • Betere luchtkwaliteit. Door te ontharden (wegen, langs wegen, andere ruimtes …) en de ruimte van groen te voorzien, maken we onze lucht gezonder.
  • Minder wateroverlast. Ontharden biedt een natuurlijke bescherming tegen overstromingen en droogte. Het verhoogt de veerkracht van ons watersysteem.

Daarom willen we het goede voorbeeld geven door een onthardingsstrategie op te maken voor het openbaar domein. Hiermee willen we onnodige verharding vermijden en onderzoeken waar er overmaatse bestaande verharding verwijderd kan worden.