home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Gemeentelijke subsidie geveltuintjes

Wil u meer groen aan uw gebouw? Dat kan! Als inwoner, bedrijf, organisatie, vereniging of school kan u hiervoor bij het gemeentebestuur een toelating vragen. In ruil ontvangt u ook een premie. 

Wat is een geveltuintje?

Een geveltuintje is een groep planten en/of bloemen tegen de voorgevel (straatkant) van uw woning. Enkel klimplanten worden toegestaan als geveltuin.

Geveltuintjes maken de straat gezelliger en zorgen voor meer biodiversiteit. De planten nemen stof en andere verontreiniging op. De klimplant vormt ook een extra isolatielaag en beschermt uw gevel tegen regen.

Wenst u graag een klimplant aan uw voorgevel?

Dan dient u hiervoor een toelating aan de gemeente te vragen. Hiermee wordt u toegestaan om één of meerdere tegels uit het voetpad te verwijderen om de klimplant te planten.

Welke planten?

De gevelbeplanting kan zowel bestaan uit een klimplant die tegen voorwerpen (muren, klimsteun,...) omhoog kan groeien, vaste planten, kleine struiken, bolgewassen of een mix.

Hou bij de keuze van de soort rekening met het onderhoud, de standplaats (zon/schaduw), de beschikbare ruimte en de plantperiode.

Op de website van het Provinciaal Steunpunt Tuinen kan u enkele tuinfolders terugvinden over klimplanten (welke klimplanten zijn geschikt?, welke klimhulp heb ik nodig?).

Voorwaarden

  • de straatgeveltuin heeft een maximale lengte van 1.20 meter en een breedte van 40 cm en blijft minimaal 50 cm verwijderd van de scheidingslijn met de buren;
  • er moet steeds 1.20 meter vrije doorgang zijn (fietspad niet inbegrepen);
  • de planten mogen niet buiten de rand van de straatgeveltuin uitspringen;
  • de bewoner staat zelf in voor het onderhoud.

De premie kan aangevraagd worden via het digitaal loket door de eigenaar(s) van het gebouw of de huurder met toestemming van de eigenaar. Het gemeentebestuur onderzoekt vervolgens of de locatie geschikt is. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen mag u starten met de werken (tegel wegnemen, planten). Wanneer voldaan is aan de voorwaarden, ontvangt u de premie.

Downloads

GR 30062022 Subsidiereglement geveltuintjes

Digitaal loket

Aanvraagformulier vergunning en premie voor de aanleg van een geveltuin

 

Deel op facebook
Deel op twitter