FAQ

Welke straten werden geselecteerd en kunnen dus beroep doen op groenadvies aan huis ?

De groenadviseur komt langs in de volgende straten: Bloemenhof, De Burtinstraat, Hendrik Drapstraat, Schoolstraat, Sint-Annastraat, Van Der Nootstraat. 

De bewoners van de woningen in deze straten zullen binnenkort ook een bewonersbrief ontvangen met meer informatie.

Inwoners van Grimbergen die niet in deze straten wonen maar toch een geveltuintje willen aanleggen kunnen beroep doen op de gemeentelijke subsidie. Meer infomatie vind je hier

Waarom werden juist de 6 geselecteerde straten gekozen?

Er werd gekozen om in te zetten het vergroenen van woningen in een gehele straat in plaats van op indivuele huizen verpreid over heel Grimbergen. Op deze manier worden straten visueel veel aantrekkelijker en zorgen we voor meer biodiversiteit. Bij de selectie van de straten werd er gekeken of er in de straat al voortuinen aanwezig waren, of er al groen aanwezig is, breedte van het voetpad, ... . Op deze manier werd er gekozen voor straten waar meer groen een grote meerwaarde zal zijn en voor straten waar geveltuinen makkelijk aangelegd kunnen worden. 

Wat houdt een bezoek van de groenadviseur juist in?

Als je interesse toont, komt de groenadviseur langs bij je thuis. Ze stelt een advies op met onder meer een overzicht van de maatregelen die kunnen genomen worden. Je kan ook volledige begeleiding krijgen bij je project: van de ontwerpselectie en op het opvragen van offertes tot de keuze van de aannemer en de opvolging van de werken.

Waar kan ik me inschrijven voor een gratis bezoek van de groenadviseur?

Inschrijven kan via dit formulier.