home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wijkrenovatieproject

De gemeente Grimbergen heeft 3 wijken geselecteerd om hier een collectief renovatietraject uit te rollen. Samen met Energiehuis 3Wplus wordt er begeleiding aangeboden bij het energiezuinig renoveren van woningen. Het project is gestart in de Paalveldwijk en wordt nu verder uitgerold worden in de Gaston Devoswijk, Eppegemsesteenweg, Oostvaartdijk en Gerselarendries. 

Ben je woonachtig in de Gaston Devoswijk, Eppegemsesteenweg, Oostvaartdijk of Gerselarendries? Dan kan je je inschrijven voor een volledig vrijblijvende audit van je woning, waarbij de toestand van de woning in kaart wordt gebracht en een renovatieadvies wordt geformuleerd. De focus hierbij ligt op het isoleren van de woning en op het voorzien van duurzame verwarming en technieken voor hernieuwbare energie. Hierna kan je van a tot z begeleid worden bij een energetische renovatie. Deze dienstverlening is exclusief voorzien voor bewoners van de geselecteerde straten en is volledig gratis.

Inschrijven voor een energieaudit kan via lise.verkinderen@3wplus.be

Hoe gaat de renovatiebegeleiding in zijn werk?

 • Tijdens een individuele energieaudit van je woning onderzoekt een renovatiecoach de huidige toestand van de woning. Hierbij wordt gekeken welke energetische ingrepen gewenst zijn. Nadien wordt een overzicht en stappenplan van de mogelijk te nemen maatregelen opgesteld.
 • Als je graag een of meerdere van de voorgestelde renovaties wil uitvoeren, krijg je hulp bij het zoeken naar geschikte aannemers en het controleren van offertes.
 • De werken worden mee opgevolgd en er kan worden geholpen bij het aanvragen van premies en leningen.

Het project zal in verschillende fases verlopen: 

 1. Communicatie via bewonersbrieven en flyers
 2. Individuele energieaudits woningen
 3. Opstellen renovatieplannen & uitwerken typeoplossingen
 4. Zoeken aannemers & opvragen van offertes
 5. Uitvoeren werken
 6. Aanvragen premies

Lokaal Energie en klimaatpact

Het project Wijkrenovatie past binnen werf 2 "Verrijk je wijk" van het Lokaal Energie en Klimaatpact. Het Lokaal Energie en Klimaatpact werd door de gemeente Grimbergen in 2021 ondertekend. Met deze ondertekening engageert de gemeente zich om de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Binnen dit pact zijn er streefdoelen opgenomen in vier werven. Zo zijn de streefdoelen in werf 2 als volgt:

Werf 2: Verrijk je wijk (renovatie, hernieuwbare energie)

 • 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021
  t.e.m. 2030
 • 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die samen
  voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten
  in 2030) 

Het wijkrenovatieproject van Gaston Devos past dus mooi binnen deze werf 2 van het Lokaal Energie en Klimaatpact.

Meer info over het Lokaal Energie en Klimaatpact en de doelstellingen die Grimbergen wil realiseren vind je terug op de pagina van klimaatplan Grimbergen.

Doe mee! 

Stuur een vraag in of deel jouw actie/belevenis met de rest van de wijk.

Doe mee

 

 

Deel op facebook
Deel op twitter