Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Waarom?

Het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente Grimbergen zet in op een duurzaam en toekomstgericht mobiliteitsbeleid. In het kader hiervan werkt de gemeente momenteel aan een fietsparkeerplan met als doel: veilig en comfortabel fietsparkeren. De fiets is immers het meest geschikte vervoermiddel voor korte afstanden. Een eerste stap om meer personen op de fiets te krijgen, is het voorzien van kwalitatieve fietsinfrastructuur, maar ook kwalitatieve en diefstalveilige fietsenstallingen vormen daar een essentieel onderdeel van. 

Via dit platform kan je op kaart aanduiden welke locaties in onze gemeente volgens jou belangrijk zijn om extra fietsparkeerplaatsen te voorzien. Je kan ook gerust bestaande fietsenstallingen aanduiden die volgens jou beter kunnen. Daarnaast kan je ook stemmen op locaties die door de gemeente zelf werden voorgesteld of door andere inwoners reeds werden ingediend.

Na afloop van deze bevraging gaan we met jouw inbreng aan de slag en kunnen we zo de nood aan fietsenstallingen in Grimbergen en alle deelgemeenten nog beter in kaart brengen.

Gemeente Grimbergen vindt het zeer belangrijk om in dialoog te gaan met burgers, om zo Grimbergen samen nóg fietsvriendelijker te maken. De digitale bevraging start op maandag 11 september en loopt tot en met zondag 8 oktober. Hou zeker de website en sociale media van de gemeente in de gaten voor updates. 

Samen geven we het fietsparkeren in Grimbergen vorm!

Deel op facebook
Deel op twitter