home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Proces

1. Analyseren en bepalen wensbeeld (juni-juli 2023)
In een verkennende fase wordt alle beschikbare informatie (afgeronde onderzoeken, verzamelde data, …) gedeeld en bezorgd aan het studiebureau dat vervolgens de beschikbare informatie zal verwerken en bundelen. Aan de hand van terreinbezoeken wordt het bestaande aanbod geïnventariseerd met dito capaciteit. 

2. Bepalen van locaties door gemeente (augustus-september 2023)
De verkennende fase resulteert in een overzicht van het huidige fietsparkeerbeleid en de actuele noden en knelpunten van het fietsenstallingbeleid in Grimbergen. Het studiebureau stelt in samenspraak met de gemeente locaties voor waar er nood is aan het plaatsen van een fietsenstalling, waar bestaande fietsenstallingen dienen uitgebreid te worden of waar de kwaliteit van bestaande fietsenstallingen dient verbeterd te worden. 

3. Indienen en beoordelen van locaties door burgers (september-oktober 2023)
De voorgestelde fietsenstallingen zijn niet definitief en worden waar nodig aangepast op basis van de inbreng van de Grimbergenaar via het platform ‘Grimbergen Denkt Mee’. De inwoners zijn dus aan zet om:

  • de locaties die de gemeente zelf voorstelt te beoordelen;
  • mee te denken over locaties waar er behoefte is aan een openbare fietsenstalling met voldoende capaciteit;
  • te stemmen/reageren op de voorgestelde locaties.

Het opgeven van locaties en het plaatsen van reacties kan t.e.m. zondag 8 oktober 2023.

4. Finaliseren fietsparkeerplan (november 2023)
Met alle voorgestelde locaties gaan we nadien verder aan de slag om te bekijken waar er nog fietsenstallingen moeten bijgeplaatst of aangepast worden. 

 

 

 

Deel op facebook
Deel op twitter