home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wat is het doel?

De gemeente Grimbergen wil zo goed mogelijk in kaart brengen hoe de Grimbergenaar vandaag gebruik maakt van de aanwezige sportinfrastructuur en welke noden er hierrond leven.

Het doel is de opmaak van een visie op de toekomstige ontwikkelingen rond gemeentelijke sportinfrastructuur.

Deel op facebook
Deel op twitter