Skip to main content
home-page

Proces

De gemeente Grimbergen wil zo goed mogelijk in kaart brengen hoe de Grimbergenaar vandaag gebruik maakt van de aanwezige sportinfrastructuur en welke noden er hierrond leven. Tot en met 2 januari 2024 kon je de online bevraging invullen.

De bevraging rond sportinfrastructuur is nu afgesloten. Indien je eerder al deelnam: bedankt voor je tijd en inbreng. Jammer genoeg is het momenteel niet meer mogelijk om een nieuwe bevraging in te vullen. De bevraging werd maar liefst meer dan 1500 keer ingevuld. Hopelijk krijgt de gemeente Grimbergen hiermee een mooi zicht op suggesties, vragen en noden. Momenteel worden de vragenlijsten verwerkt en geanalyseerd.

Het doel is de opmaak van een visie op de toekomstige ontwikkelingen rond gemeentelijke sportinfrastructuur.