home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Borrekensveld

Tot voor kort stonden op het graspleintje in Borrekensveld de containerklassen. Nu zijn deze weg maar ligt de groenzone er wat troosteloos bij. Daarom hebben we de afgelopen twee jaar onderzocht hoe we van dit grasplein een tof buurtparkje kunnen maken. We startten met een bevraging van de omwonenden en kregen vervolgens de hulp van de studenten van de HoGent die elk een ontwerp opmaakten. Op basis van deze ontwerpen werd een eerste inrichtingsplan opgemaakt.

Het gaat om een ideaal ontwerp (o.b.v. het werk van student Steffen Mertens), dat nog geen rekening houdt met de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.

Dit ontwerp omvat:

 • wegversmallingen
 • nieuwe fietsenstallingen
 • verwijderen parkeerplaatsen
 • hondenlosloopweide
 • wandelpaden (1,20m breed) met zitbanken, verlichting en vuilbakken
 • picknickbanken
 • speelheuvels
 • wadi's (ondiepe wateropvang) met stapstenen, bruggetjes,...
 • petanque
 • insectenhotel, vogelkastjes,...
 • nieuwe beplanting (bomen, heesters, struiken, kleinfruit, centraal grasveld, bloemrijk grasland,...)

We willen nu graag jouw mening over dit plan. Wat vind je goed? Wat hoeft niet? Wat ontbreekt nog?

Geef je feedback

Ontwerp Borrekensveld

(klik op de afbeelding voor full size)

Deel op facebook
Deel op twitter