Deel op facebook
Deel op twitter

Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen

Bij het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen kunnen inwoners terecht voor duurzaam bouwadvies op vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, verwarming, energie- en waterbesparing, hernieuwbare energie, hemelwateropvang en -gebruik, materiaalgebruik, circulair bouwen. De onafhankelijke experten van het Steunpunt leveren een helder en duidelijk persoonlijk advies op maat af gebaseerd op de Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen.

Procedure

Van zodra u een eerste ontwerpplan hebt, kan u terecht bij het Steunpunt. U kan hiervoor langsgaan bij het Steunpunt zelf of contact opnemen met het woonloket van de gemeente. Heeft u nog geen bouwplannen op papier, dan komt de adviseur bij u aan huis en screent hij samen met u de woning en overloopt hij de maatregelen die belangrijk zijn om uw woning energiezuinig en duurzamer te maken. Achteraf krijgt u een uitgebreid verslag met een stappenplan op maat, optimale volgorde van de werken en uitgebreide nuttige informatie. Een advies kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier op de website van de provincie Vlaams-Brabant via www.vlaamsbrabant.be

Deel op facebook
Deel op twitter