home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Strategische locaties publieke laadpalen

Tussen 2016 en 2020 werden de meeste laadpalen op openbaar domein geplaatst via de distributienetbeheerder Fluvius. Fluvius kreeg hiervoor via de Vlaamse Regering een openbare dienstverplichting. Via deze openbare dienstverplichting werden op het grondgebied van de gemeente Grimbergen 11 publieke laadpalen geplaatst. 

Ondertussen is de openbare dienstverplichting van Fluvius afgelopen. De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein zal de komende jaren door de Vlaamse Overheid georganiseerd worden. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die de komende twee jaar deze uitrol zullen verzorgen. 

De laadinfrastructuur voor elektrische wagens is een ladder met drie treden. Helemaal boven staan de private laadpalen bij je thuis of op het werk. Daaronder komen de publieke en semi-publieke laadpalen aan winkels, scholen of parkings. Op de onderste trede staan de laadpalen op het openbaar domein en langs de snelwegen. Samen moeten ze een sterk netwerk over heel Vlaanderen vormen. 

De keuze voor locaties voor publieke laadpalen gebeurt op drie manieren 

    1. Aanvraag door burgers – Paal volgt Wagen 

Iedereen met een volledig elektrische auto kan een publieke laadpaal aanvragen op maximum 250 meter van de woning. Dit kan alleen wanneer je thuis geen plaats hebt voor een eigen laadpunt en wanneer er geen publieke laadpunten in de buurt zijn. De aanvraag gebeurt via een digitaal loket. Meer info vind je via deze link

     2. Uitbreiding bestaande laadpunten – Paal volgt Paal 

De exploitanten volgen het gebruik van elke laadpaal op. Wordt een paal druk gebruikt? Dan komt er automatisch een nieuwe paal bij op die locatie. 

     3. Aanvraag door lokale besturen – Strategische plaatsing 

Aanvullend op het principe van Paal volt Wagen en Paal volgt Paal kunnen steden en gemeenten suggesties doen voor nieuwe laadpalen op hun grondgebied. De aanvragen gebeuren ook via een digitaal loket. Het is voor deze stap dat de gemeente graag ideeën vraagt aan burgers. Welke locatie zien zij als ideale locatie voor het plaatsen van een publiek toegankelijke laadpaal. 

Aan de door te geven voorkeurlocaties zijn een aantal voorwaarden verbonden: 

  • De voorkeurlocatie moet zich op het openbaar domein bevinden en moet 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk zijn. 
  • Laadpalen kunnen het best geplaatst worden in de ruimte die voorzien is voor het parkeren.  
  • Locatie zal naar verwachting worden gebruikt door veelrijders zoals bv. Taxi’s, groepsvervoer, deelauto’s, … .
  • Het is aannemelijk dat de laadpaal op de locatie minimaal één keer per dag gebruikt zal worden.
  • Er dient een 400V-net in de buurt aanwezig te zijn.

 

Deel op facebook
Deel op twitter