Skip to main content
home-page

Wateroverlast

Het klimaat verandert. Wereldwijd warmt de aarde op en krijgen we te maken met steeds extremer weer. Ook in onze gemeente merken we deze veranderingen. 

Door de klimaatverandering zal de intensiteit van de regenbuien toenemen en zullen er meer extreme buien zijn. In de afgelopen tien jaar kwamen die al vaker voor dan zeventig jaar geleden. In 2050 zullen extreme buien zo’n vijf keer vaker voorkomen dan nu.

De gemeente Grimbergen wil zich wapenen voor de toekomst en is gestart met tal van initiatieven (opmaak onthardingsstudies, hemelwater- en droogteplan,…) om een antwoord te bieden op de steeds extremere weersomstandigheden.

Hevige regen veroorzaakte al meermaals wateroverlast in onze gemeente. Op sommige plekken is de oorzaak duidelijk en zijn er al oplossingen gedefinieerd of uitgevoerd, op andere plaatsen vergt dit grondiger onderzoek en zijn we vaak afhankelijk van externe factoren.

De voorbije jaren werden de kritieke plekken en de risicozones voor wateroverlast in kaart gebracht. Om een vollediger beeld te krijgen van de waterproblematiek binnen onze gemeente organiseren we in de maanden maart en april een burgerbevraging, want wateroverlast aanpakken… dat doen we samen!