home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Sporten in Grimbergen

Sporten is belangrijk voor een goede gezondheid en het heeft een grote sociale meerwaarde. De gemeente Grimbergen wil dan ook zoveel mogelijk Grimbergenaren aan het sporten krijgen.

 

Daarom maken we een behoefteplan sportinfrastructuur op. We willen slimme beslissingen nemen over de sportvoorzieningen in de gemeente. Op die manier kunnen we kansen grijpen en goed nadenken over investeringen in de toekomst.

 

De bevraging rond sportinfrastructuur is afgelopen en werd meer dan 1500 keer ingevuld. Bedankt voor jullie tijd en inbreng! Hopelijk krijgt de gemeente Grimbergen hiermee een mooi zicht op suggesties, vragen en noden. Momenteel worden de vragenlijsten verwerkt en geanalyseerd.

Bevraging sportverenigingen en andere partners

november-december

Bevraging bij alle inwoners

tot en met 2 januari

Verwerking en analyse

januari-februari

Afwerking behoefteplan sportinfrastructuur

maart