Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Waar is jouw knelpunt?

Gemeenteplein 10

Waren meerdere woningen/percelen in de omgeving betrokken?

Ja

Zo ja, welke adressen?

Gemeenteplein, cultuurcentrum, Nieuwelaan, Jan mulsstraat,…

Hoe vaak had u wateroverlast de voorbije 10 jaar?

10 of meer

In welk(e) jaar/jaren deed de wateroverlast zich voor?

2016, 2020, 2021, 2022

Specifieer maand/dag indien mogelijk:

23 juni 2016, 17.08.2020, 28.10.2020, 04.06.2021, 18.06.2021, 15.07.2021, 25.07.2021.

Duid aan op welke plek de wateroverlast zich voordeed:

Kelderniveau, Gelijkvloers, Water op de straat, Wateroverlast in een woning / gebouw

Beschrijf hieronder de wateroverlast

2016 kelders onder water, alle andere keren ook, soms tot in de lift. Ergste keer was met noodweer in juli 2021, toen stond het water tot aan de zekeringkast, die toen vuur heeft gevat/smolt, de brandweer is moeten komen en het gebouw is geëvacueerd geweest. De kelders zijn nog steeds onbruikbaar.

Vanwaar komt het water dat voor overlast zorgt

Riolering

Heeft u zelf al maatregelen genomen om de wateroverlast aan te pakken / in te perken?

Ja

Zo ja, beschrijf de genomen maatregelen:

Ik probeerde te weten te komen wat we moeten doen om dit te voorkomen. De overlast is beduidend groter sinds het bufferbekken er is. De info is moeilijk te verkrijgen. Blijkbaar moet er afgekoppeld worden, maar dat is niet zo eenvoudig als het lijkt met ons gebouw. Wij wachten nog steeds op technische adviezen/oplossingen. Er werd hiervoor al meermaals contact opgenomen met de gemeente. Voor mij is het nog steeds niet duidelijk of en welke werken op welke manier moeten uitgevoerd worden.