Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Waar is jouw knelpunt?

Kerkstraat - Sas Humbeek

Waren meerdere woningen/percelen in de omgeving betrokken?

Ja

Hoe vaak had u wateroverlast de voorbije 10 jaar?

3-5

In welk(e) jaar/jaren deed de wateroverlast zich voor?

laatste keer zomer 2021

Duid aan op welke plek de wateroverlast zich voordeed:

Water op de straat, Wateroverlast in een woning / gebouw, Kelderniveau, Gelijkvloers, Tuin

Beschrijf hieronder de wateroverlast

zie foto

Vanwaar komt het water dat voor overlast zorgt

Straat die overstroomt

Heeft u zelf al maatregelen genomen om de wateroverlast aan te pakken / in te perken?

Nee