Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Waar is jouw knelpunt?

Daalstraat 26

Waren meerdere woningen/percelen in de omgeving betrokken?

Nee

Hoe vaak had u wateroverlast de voorbije 10 jaar?

1-3

In welk(e) jaar/jaren deed de wateroverlast zich voor?

2021

Specifieer maand/dag indien mogelijk:

Rond de periode van hevige regen, we weten de datum niet meer

Duid aan op welke plek de wateroverlast zich voordeed:

Kelderniveau

Beschrijf hieronder de wateroverlast

De kelder stond meerdere dagen onder water. We hebben een pomp moeten huren om het water weg te krijgen

Vanwaar komt het water dat voor overlast zorgt

Ik weet het niet

Heeft u zelf al maatregelen genomen om de wateroverlast aan te pakken / in te perken?

Nee