Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Waar is jouw knelpunt?

de Merodestraat 72

Waren meerdere woningen/percelen in de omgeving betrokken?

Ja

Zo ja, welke adressen?

verscheidene woningen op vooral de pare kant van de straat

Hoe vaak had u wateroverlast de voorbije 10 jaar?

10 of meer

In welk(e) jaar/jaren deed de wateroverlast zich voor?

Elk jaar, zo'n 3-6 keren/jaar

Specifieer maand/dag indien mogelijk:

Vnl juli-augustus

Duid aan op welke plek de wateroverlast zich voordeed:

Wateroverlast in een woning / gebouw, Kelderniveau, Water op de straat

Beschrijf hieronder de wateroverlast

De riolering heeft onvoldoende capaciteit bij hevige regenbuien in de zomer, waardoor het water vanaf de straat, over het voetpad, de garage binnenloopt. Tot zelfs 40cm hoog.

Vanwaar komt het water dat voor overlast zorgt

Riolering, Straat die overstroomt

Heeft u zelf al maatregelen genomen om de wateroverlast aan te pakken / in te perken?

Ja

Zo ja, beschrijf de genomen maatregelen:

Een dompelpomp geïnstalleerd die de wateroverlast van sommige onweders oplost, maar niet de erge (toch nog 1x/jaar).