Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Waar is jouw knelpunt?

Keienberglaan 12 1850 Grimbergen

Waren meerdere woningen/percelen in de omgeving betrokken?

Ja

Zo ja, welke adressen?

Keienberglaan 10, 14

Hoe vaak had u wateroverlast de voorbije 10 jaar?

5-9

In welk(e) jaar/jaren deed de wateroverlast zich voor?

2015, 2016, 2020, 2021, 2021 en 2022

Specifieer maand/dag indien mogelijk:

13.08.2015, 23.06.2016, 28.08.2020, 15.07.2021, 25.07.2021, 24.06.2022

Duid aan op welke plek de wateroverlast zich voordeed:

Kelderniveau, Water op de straat

Beschrijf hieronder de wateroverlast

Er komt vuil water binnen via de riolering in onze garage en kelders, wel tot 40-50 cm.

Vanwaar komt het water dat voor overlast zorgt

Riolering

Heeft u zelf al maatregelen genomen om de wateroverlast aan te pakken / in te perken?

Ja

Zo ja, beschrijf de genomen maatregelen:

We hebben alles, wasmachine, droogkast en diepvriezer ook, op een verhoog gezet.