Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Waar is jouw knelpunt?

Dressaertlaan 113 Grimbergen

Waren meerdere woningen/percelen in de omgeving betrokken?

Nee

Zo ja, welke adressen?

Bij hevige regenval stroomt al het water op de groot molenveldlaan naar de dressaertlaan. In de herfst zijn de rioolputjes verstopt door de bladeren en kan het water niet weg naar de riool. Het stroomt dan over het voetpad naar de Tangebeekherfst zijn de rioolputjes vaak verstopt door de afgevallen bladeren en dreigt dan telkens over het voetpad zijn weg te zoeken naar de tangebeek, via de Huizen. Het gebeurt ook dat de tangebeek overstroomt ter hoogte van de populierendallaan. Het water van de be

Hoe vaak had u wateroverlast de voorbije 10 jaar?

1-3

In welk(e) jaar/jaren deed de wateroverlast zich voor?

Ik heb waterschade telkens voorkomen door de rioolputjes zelf te openen

Specifieer maand/dag indien mogelijk:

Bij hevige regenval, in de herfst

Duid aan op welke plek de wateroverlast zich voordeed:

Water op de straat

Beschrijf hieronder de wateroverlast

10 cm water op straat

Vanwaar komt het water dat voor overlast zorgt

Straat die overstroomt

Heeft u zelf al maatregelen genomen om de wateroverlast aan te pakken / in te perken?

Ja

Zo ja, beschrijf de genomen maatregelen:

Rioolputjes openen (niet zomaar vrijmaken)