Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Waar is jouw knelpunt?

Voordestraat 25,1851 Humbeek

Waren meerdere woningen/percelen in de omgeving betrokken?

Ja

Hoe vaak had u wateroverlast de voorbije 10 jaar?

5-9

In welk(e) jaar/jaren deed de wateroverlast zich voor?

Elk jaar bij zware regen maar vooral in 2021 heel de straat onder water en servitude

Specifieer maand/dag indien mogelijk:

Zomer

Duid aan op welke plek de wateroverlast zich voordeed:

Kelderniveau, Gelijkvloers, Tuin, Water op de straat

Beschrijf hieronder de wateroverlast

Straat onder water, zelf putjes met breekijzer opgeheven en takken verwijderd. Servitude naast ons huis naar veld onder water. Onze garage, hall en kelder onder water. Water kwam naar boven in de wc. Heel het jaar bij aanhoudende regen loopt kelder onder, waterpomp draait dan dag en nacht.

Vanwaar komt het water dat voor overlast zorgt

Straat die overstroomt, Riolering

Heeft u zelf al maatregelen genomen om de wateroverlast aan te pakken / in te perken?

Ja

Zo ja, beschrijf de genomen maatregelen:

Roosters op straat voor onze woning gekuist!