Groepsaankoop regenwatertonnen

De voorbije zomers werden gekenmerkt door extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven en zware regenval met wateroverlast. Het ziet ernaar dat dit soort weersomstandigheden in de toekomst zal toenemen, zodat de noodzaak aan uitgebreide infrastructuur voor de beheersing van droogte en wateroverlast wenselijk is. 

Bij hevige regenval is de plotse hoeveelheid hemelwater zo groot dat het water geen tijd heeft om te infiltreren in de bodem, en de afvoer het debiet niet kan verwerken. Dit heeft lokale wateroverlast tot gevolg. Door de opvang van hemelwater wordt de afvoer gebufferd en neemt het risico op wateroverlast af. Het opgevangen water kan onder andere worden hergebruikt in de tuin of voor het poetsen. Zeker in tijden van droogte, waarin zuinig gebruik van leidingwater noodzakelijk is, is dit een voordeel.  

Hoe gaan we te werk?

Stap 1: werkgroep bepaalt aanbod en voorwaarden

Het aanbod van de groepsaankoop wordt gekozen door een werkgroep van enthousiaste burgers die mee beslissen aan welke voorwaarden de regenwatertonnen moeten voldoen en welke eisen gesteld worden aan de leverancier(s). De werkgroep komt voor de eerste keer samen eind maart. 

  • Eind maart: 1e bijeenkomst werkgroep (afspraken omtrent procedure, tming, weging van criteria, ...);
  • April: Firma's aanschrijven en offertes verzamelen;
  • Eind april/begin mei: 2e bijeenkomst werkgroep (offertes evalueren, selectie firma, verdere aanpak uitwerken). 

Stap 2: infovergadering voor geïnteresseerde inwoners

De gekozen firma geeft een toelichting over het aanbod en gebruik van de regenwatertonnen. Er wordt ruimschoots de tijd voorzien om vragen te stellen. Geïnteresseerde inwoners kunnen nadien hun regenwaterton naar keuze bestellen. De infovergadering zal eind mei voorzien worden. 

Stap 3: offerte ontvangen en bevestigen

In juni ontvangt de inwoner een offerte van de leverancier en betaalt die binnen de vooropgestelde termijn.  

Stap 4: regenton afhalen

In juli kunnen inwoners hun regenwaterton afhalen op een centrale locatie in de gemeente. Wilt u hem liever laten leveren en laten installeren door een installateur van 3Wplus? Ook dat is mogelijk. 

Wil je ook een regenton aan een voordelige prijs?

Blijf op de hoogte over deze groepsaankoop door u vrijblijvend aan te melden via het onderstaande formulier. 

Ga naar het online formulier